Bureau Voorkant

Logo en huisstijlgids voor Lezenslessen

Lezenslessen huisstijlgids

Lezenslessen ondersteunt onderbouwdocenten Nederlands bij het leesonderwijs. Ze delen boekentips voor hun leerlingen en maken hier lesmaterialen bij. leerlingen verplaatsen zich via boeken en opdrachten in andere werelden en personen, dit vergroot hun wereld. De verhalen uit de boeken zorgen voor een fundament voor hun verdere leven, want door te lezen worden jongeren zelfredzaam, ontwikkelen ze een eigen visie en geven ze richting aan hun leven. Het logo visualiseert deze ontwikkeling naar zelfredzaamheid en visie.Andere projecten waar we met trots aan hebben gewerkt.

365Werk Logo, huisstijl en website Ceasar Hospitality Services
Ancora Branding, UI en UX Ancora health

Onze deur
staat altijd open

maar bellen kan natuurlijk ook. Of stuur ons een bericht.
050 21 15 141