Bureau Voorkant

Privacyverklaring Bureau Voorkant

In deze privacyverklaring legt Bureau Voorkant, kantoorhoudend te (9724 DA) Groningen aan het adres Trompsingel 21 met kamer van koophandelnummer: 59848286(hierna “Bureau Voorkant”) uit welke persoonsgegevens Bureau Voorkant verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.
Functionaris Gegevensbescherming van Bureau Voorkant is Berthjan Achterop, bereikbaar via info@bureauvoorkant.nl.

Algemeen

Bureau Voorkant respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website bureauvoorkant.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Bureau Voorkant gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Bureau Voorkant te maken hebben. Bureau Voorkant houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Bureau Voorkant of wanneer u anderszins contact heeft met Bureau Voorkant (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Bureau Voorkant), legt Bureau Voorkant de door u opgegeven gegevens vast. Bureau Voorkant bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bureau Voorkant gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. In uitzonderingsgevallen kan dit wel gebeuren. Voorbeelden hiervan zijn wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Bureau Voorkant of indien dit wettelijk verplicht is.

U kunt te allen tijde de website van Bureau Voorkant anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Bureau Voorkant te delen.

Bewaringstermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Bureau Voorkant naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

Beveiliging

Bureau Voorkant draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

  • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
  • alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau Voorkant deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bureau Voorkant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bureau Voorkant uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies

Bureau Voorkant maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de gegevensdrager van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. De cookies die Bureau Voorkant plaatst worden gebruikt om de website van Bureau Voorkant beter te laten functioneren. Deze functionele cookies worden niet gebruikt om u te identificeren/profileren.

Daarnaast maakt Bureau Voorkant gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Bureau Voorkant inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bureau Voorkant heeft hier geen invloed op. Bureau Voorkant heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is op google.nl/intl/nl/policies/privacy te raadplegen.

Tevens maken we gebruik van Hotjar. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Hotjar met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Hotjar krijgt Bureau Voorkant inzicht in het gebruik en kan deze data worden toegepast om haar website te optmaliseren. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Hotjar opgeslagen op servers. Hotjar kan deze informatie aan derden verschaffen indien Hotjar hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Hotjar verwerken. Bureau Voorkant heeft hier geen invloed op. Bureau Voorkant heeft Hotjar niet toegestaan de verkregen data te gebruiken voor andere Hotjar diensten. De privacyverklaring van Hotjar is op hotjar.com/legal/policies/privacy te raadplegen.

Derden hebben geen toegang tot de door Bureau Voorkant geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over het privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Bureau Voorkant opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@bureauvoorkant.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Bureau Voorkant behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring.

Versie mei 2018

Onze deur
staat altijd open

maar bellen kan natuurlijk ook. Of stuur ons een bericht.
050 21 15 141